Gebruik van de site

Biertrips.nl kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor elke vorm van schade die is ontstaan door het gebruik van de website. Biertrips.nl is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor geschillen die zijn ontstaan tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.

Aansprakelijkheid

Biertrips.nl heeft met de grootst mogelijke zorgvuldigheid getracht de inhoud zo volledig mogelijk en correct te maken. Ondanks dat kunnen wij niet instaan voor eventuele fouten en onvolledigheden. Biertrips.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve en onvolledige informatie vermeld op deze website.

Copyright

Biertrips.nl streeft ernaar om op geen enkele wijze het copyright te schenden m.b.t. de afbeeldingen en teksten op deze website. Mocht je van mening zijn dat er wel sprake is van schending van het copyright neem dan gelijk contact op via het contactformulier.

Links

Deze website bevat verwijzingen (links) zoals banners, buttons en hyperlinks naar websites van derden. Biertrips.nl heeft geen enkele invloed op de inhoud van deze sites. Het moge duidelijk zijn dat men op deze websites onder het beleid, voorwaarden en regels van die betreffende site valt.